Historie automobilů SAAB

Díl první - od počátku až po typ 99
Díl druhý - nový typ 900, konec pro typ 99, start typu 9000
Díl třetí - typ 900 druhé generace, typ 9000 (připravuji)
Díl čtvrtý - typ 9-3 , typ 9-5 (připravuji)
Díl pátý - budoucnost (připravuji)