Saab Combustion Control

Po nedávném představení zajímavého motrového konceptu SVC, zveřejnila automobilka Saab informace o další zajímavé novince z oblasti zážehových motorů. Je jím prototyp zážehového motoru se systémem řízeného spalování - SCC. Základem systému je kombinace přímeho vstřiku benzínu, proměnné vzdálenosti elektrod zapalovacích svíček a variabilního časování ventilů. Palivo je vstřikováno přímo do válce pomocí stlačeného vzduchu, jehož krátká dávka je do válce vpuštěna těsně před zážehem paliva. Výsledná turbulence podporuje spalování a zkracuje dobu hoření. Pro tento systém byla vyvinuta zvláštní jednotka, která vznikla integrací vstřikovače a zapalovací svíčky do jednotky SPI (Spark Plug Injector). Proměnná vzdálenost mezi lektrodami se pohybuje v rozmezí 1-3,5mm a je společně s vysokou energií zážehu potřebná pro zapálení směsi, v níž je vysoký podíl výfukových plynů - až 70%. Největší výhoda oproti sériově vyráběným motorům s přímým vstřikováním  spočívá v neporušení ideálního poměru vzduchu a paliva v poměru 14,6:1 což je nezbytné pro správnou funkci třícestných katalyzátorů. K systému SCC se vrátíme v nejbližší době podrobnějším popisem.