Saab Combustion Control (SCC) - podrobný popis

Znovu se vracím k nově představenému systému SCC automobilky Saab, tentokrát s podrobnějším popisem. V předešlém článku jsem Vás seznámil se základním popisem celého systému. Nyní Vám ho přiblížím podrobněji. Motor SCC je vybaven speciálními vstřikovači paliva jejichž část funguje zároveň jako jedna z elektrod zapalovacích svíček -toto uspořádání je označováno jako SPI (Spark Plug Injector). Další elektroda je součástí pro zvětšení kliknihlavy válce ve vzdálenosti 3.5mm od vstřikovače. V činnosti se může navíc střídat s další elektrodou která je součásti dna pístu (na fotografii v prohlubni uprostřed dna pístu). Tato elektroda spolupracuje při zážehu v okamžiku vysoké zátěže motoru. Další důležitou komponentou systému SCC je variabilní časování ventilů, které v okamžiku výfuku plynů ven z válce pootevře sací ventil a vstříknutím paliva obohatí výfukové plyny. Při pohybu válce v dolní úvrati se obohacené výfukové plyny opět nasají do válce a části sacích kanálů a následně jsou doplněny dávkou čerstvého vzduchu. Při další kompresi do válce proudí dávka stlačeného vzduchu přes vstřikovač paliva - tím dojde k optimálnímu zvíření zápalné směsi. Jak už jsem uvedl v předešlém popisu výhodou oproti sériově vyráběným motorům s přímým vstřikováním  spočívá v neporušení ideálního poměru vzduchu a paliva v poměru 14,6:1 což je nezbytné pro dokonalou funkci třícestných katalyzátorů. Důkazem je skutečnost, že motor SCC splňuje jednu z nejpřísnějších emisních norem - americkou ULEV platnou od roku 2005. Další výhodou tohoto systému je snížení spotřeby paliva o 10% oproti srovnatelným agregátům